AGRO NAKONECZNY

GÓRA: 65 543 21 57 PAKOSŁAW: 65 547 87 27
KASACJA POJAZDÓW: +48 725 725 300

Nie czekaj, zezłomuj pojazd!

PŁACIMY ZA KAŻDE AUTO!

Zapewniamy transport i uczciwą wycenę przyjmowanego pojazdu

Wystawiamy zaświadczenie do wydziału komunikacji.

Wszelkie formalności załatwiamy na miejscu.

Prowadzimy sprzedaż części używanych do samochodów.

Oferujemy także:

 • Skup złomu i metali kolorowych
 • Nawozy
 • Części zamienne do ciągników i maszyn rolniczych
 • Serwis opon
 • Sprzedaż węgla
 • Materiały siewne
 • Materiały budowlane
 • Naprawa i produkcja przewodów hydraulicznych

Posiadamy decyzję wydaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7243.33.2012 z dnia 22.01.2013 roku, zezwalającą na wytwarzanie odpadów powstałych w wyniku prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Stąd, jesteśmy uprawnieni do legalnego złomowania samochodów na podstawie ustawy o recyklingu pojazdów (Dz.U. z 2005 r. Nr 25, poz.202) i w oparciu o nią wydajemy zaświadczenia do ich wyrejestrowania.

Sprawy formalne

Po przekazaniu pojazdu do nas, otrzymacie Państwo dokumenty:

 • zaświadczenie o przyjęciu pojazdu do kasacji,
 • dokumenty świadczące o unieważnieniu:
  • dowodu rejestracyjnego,
  • tablic rejestracyjnych,
  • karty pojazdu, jeśli taka była wyadana.

Na podstawie tych dokumentów OSTATECZNIE wyrejestrujecie swoje auto w danym Wydziale Komunikacji w terminie do 30 dni od daty jego wydania.

Przeczytaj więcej...

UWAGA !!!!

Praktyki polegające na wyzbywaniu się pojazdów wskutek nielegalnego przekazaniu ich na złom, w myśl nowelizacji ustawy i wobec drastycznego zaostrzenia kar, skutkują nakładaniem bardzo wysokich kar pieniężnych, w wysokości od 10 tys. do 300 tys. zł, a osoby zamieszane w ten proceder mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej!

Pojazd, który nie otrzyma zaświadczenia o dokonaniu na nim demontażu, jest nadal pojazdem zarejestrowanym. Niezależnie od upływu czasu, jeżeli została wypowiedziana na niego umowa ubezpieczenia OC, właściciel zostanie ukarany grzywną bez możliwości odstępstwa i przedawnienia. Karę nalicza Fundusz Gwarancyjny i w chwili obecnej jest to 500 euro za każdy brak ciągłości OC powyżej 14 dni.

Posiadając wystawione przez Nas zaświadczenie, istnieje możliwość otrzymania zwrotu nadpłaty OC lub też przeniesienia tej różnicy np. na drugi samochód. Wystarczy okazać zaświadczenie u ubezpieczyciela!